เทคนิค 5 ประการ ช่วยให้ออมเงินได้สำเร็จ

สำหรับบางท่านเมื่อพูดถึงเรื่องการออมเงินอาจจะมองเป็นเรื่องยาก เพราะทุกครั้งเมื่อมีเป้าหมายที่ชัดเจนและลงมือทำอย่างจริงจังแล้ว แต่ก็มักจะมีเหตุให้นำเงินนั้นมาใช้ก่อนถึงเป้าหมายเสมอและหลายคนอาจจะคิดถึงเรื่องการใช้เงินว่า มีเงินก็ต้องใช้ถ้าอยากมีเงินออมถึงเวลานั้นค่อยออมก็ได้ หรือบากท่านคิดว่าใช้ชีวิตในปัจจุบันให้คุ้มค่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดมีเงินขณะนี้ต้องใช้ก่อนอนาคตค่อยว่ากัน เพราะเหตุนี้จึงทำให้คนเหล่านี้ไม่มีเงินเก็บเสียที และสำหรับคนที่มีเป้าหมาย แต่ไม่สามารถออมเงินได้มาดูวิธีการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อให้มีเงินออมไว้ใช้ในอนาคต

  1. ตั้งเป้าหมายของชีวิตให้ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องการเงิน คือ เขียนเป็นแผนออกมาให้ชัดเจนว่าแต่ละปีอยากให้ตัวเองมีเงินเก็บที่เท่าไร เช่น 50,000 บาทต่อปี 100,000 บาทต่อปี เป็นต้น การตั้งเป้าหมายในการเก็บเงินเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยให้การออมเงินเป็นจริงมากขึ้น
  2. วางแผนอนาคตของการออมว่าต้องการนำเงินก้อนนี้ไปทำอะไร เช่น ตั้งเป้าหมายไว้ที่ 500,000บาท เพื่อเก็บไว้ดาวน์รถ ระยะเวลาเก็บเงิน 5 ปี เป็นต้น การที่เรามีจุดหมายที่ชัดเจนจะทำให้เราไม่วอกแวกในการเก็บเงิน และมีวินัยการใช้จ่ายมากขึ้น
  3. สร้างวิธีการเก็บเงินให้หลากหลายรูปแบบ ดังที่เราเคยเห็นในเว็บไซด์ต่าง ๆ คือ เก็บเงินด้วยการไม่ใช่เหรียญ เก็บเงินเฉพาะธนบัตรใบละ 50 บาท เก็บเงินทุกวันเท่ากับค่าอาหารกลางวัน เป็นต้น ซึ่งการออมลักษณะนี้ หากทำเป็นประจำเมื่อเมื่อเวลาผ่านไป เราก็จะมีเงินเก็บอยู่อีกจำนวนหนึ่ง
  4. ออมเงินด้วยรูปแบบการบังคับเก็บเงิน สำหรับบางคนวิธีการออมเงินดังกล่าวนั้นอาจจะทำได้ยาก เพราะไม่สามารถหักห้ามใจได้ ดังนั้นลองใช้วิธีการหักบัญชีอัตโนมัติ คือ เปิดบัญชีเงินฝากประจำทุกเดือน เก็บเงินในรูปแบบการออมกับสหกรณ์ออมทรัพย์ ซึ่งวิธีการเหล่านี้เขาจะหักเงินจากบัญชีของเราเองโดยอัตโนมัติอยู่แล้วทุกเดือน โดยที่เจ้าของบัญชีไม่ต้องกังวลเรื่องการฝากเงินเลย
  5. สร้างความสุขจากการออม เช่น ชวนคนในครอบครัวมาร่วมกันออมเงินแข่งกันในระยะเวลาที่กำหนด ใครมีเงินมากกว่ากันคนนั้นชนะ หรืออาจจะชวนเพื่อนในที่ทำงานแข่งขันกันออมเงิน วิธีการนี้นอกจากจะได้เงินแล้วยังสามารถสร้างความสุขได้อีกด้วย เพราะทุกคนจะสนุกไปกับการแข่งขันนั่นเอง

เรื่องการออมเงินนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในชีวิตปัจจุบัน ใครที่เริ่มออมเงินก่อนคนนั้นก็จะมีอิสระทางการเงินก่อนผู้อื่น และในการออมนั้น หากเราสร้างเป้าหมายที่ชัดเจนออกมาได้และทำตามแผนการ ในไม่ช้าเราจะมีเงินออมเหมือนคนอื่น ๆ รับรองว่าเรื่องการออมไม่ใช่เรื่องยากแน่นอน

Comments are closed.