เพิ่มความรู้ด้วยตัวเอง หากเป็นหนี้แล้วถูกศาลอายัดเงินเดือน

เมื่อเป็นหนี้ต่อให้สามารถยืดเวลาได้มากน้อยเพียงใดก็ต้องชดใช้คืนอยู่ดี หลายคนที่เป็นหนี้อยู่อาจจะคิดว่าการถูกฟ้องจากเจ้าหนี้พอขึ้นศาลแล้วจะจบทั้งหมดความจริงนั้นไม่ได้จบง่าย ๆ อย่างที่หลายคนเข้าใจ เพียงแค่ศาลอาจจะช่วยยืดเวลา หรือลดยอดการชำระหนี้ในแต่ละงวดให้แก่คุณได้เท่านั้น หากคุณที่เป็นลูกหนี้ไม่ชำระหนี้สินให้แก่เจ้าหนี้ตามคำสั่งของศาลคุณอาจจะถูกยึดทรัพย์ หรือถูกอายัดเงินเดือนได้ประจำได้ ในกรณีที่คุณมีทรัพย์สินที่มีมูลค่า และมีเงินเดือนประจำทุกเดือนเจ้าหนี้มีสิทธิ์เต็มที่ในการยึดทรัพย์ หรือแจ้งทางบริษัทที่ทำงานอยู่ให้ทำการอายัดเงินเดือนของคุณทุกเดือนตามอัตราส่วนที่ศาลกำหนด ศาลจะตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อออกหมายยึดทรัพย์ และอายัดเงินเดือนอย่างถูกต้อง ซึ่งอาจจะก่อความเป็นทุกข์ให้กับลูกหนี้ได้สาหัสเช่นกัน

shutterstock_143211202

แต่ก็อย่าเพิ่งตกใจกันไปเพียงแค่คุณชำระหนี้สินตามกำหนดที่ศาลทำการไกล่เกลี่ยให้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ขึ้นศาลอาจจะพอช่วยให้คุณไม่ต้องถูกยึดทรัพย์ หรืออายัดเงินเดือนได้ และในกรณีที่คุณเป็นข้าราชการ เจ้าหนี้บังคับคดี หรือศาลจะไม่สามารถอายัดเงินเดือนคุณได้ แต่ก็ยังสามารถยึดทรัพย์คุณได้อยู่ดี หากคุณทำงานรัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทเอกชนเงินเดือน 10,000 บาทขึ้นไป ศาลจะสั่งอายัดเงินเดือน 30% ของเงินเดือนทุกเดือน เงินโบนัสประจำปีจะถูกอายัด 50% เงินชดเชยการออกจากงานจะถูกอายัด 100% และเงินได้ของคุณอื่น ๆ อาจจะถูกอายัดได้ขึ้นอยู่กับเจ้าพนักงานบังคับคดี แต่หากคุณมีความจำเป็นที่ต้องใช้จ่ายเงินเดือนในการดูแลครอบครัว หรือเลี้ยงดูบุตรก็สามารถไปยื่นขอลดอัตราการอายัดเงินเดือนให้น้อยลงได้จากทางบังคับคดี

หากมีเจ้าหนี้ไม่กี่เจ้าแล้วถูกศาลสั่งบังคับคดีในการยึดทรัพย์แล้วยอดทรัพย์เพียงพอชำระหนี้สินทั้งหมด หรือลูกหนี้มีเงินสดไปชำระต่อเจ้าหนี้การถูกอายัดเงินเดือนก็จะไม่เกิดขึ้น แต่หากถูกศาลสั่งบังคับคดียึดทรัพย์ หรืออายัดเงินเดือนในกรณีที่มีเจ้าหนี้หลายเจ้า หากทรัพย์ใดที่เจ้าหนี้เจ้าแรกทำการยึดแล้วเจ้าหนี้อื่นจะไม่สามารถยึดซ้อนกันได้ และการอายัดเงินเดือนเจ้าหนี้จะทำการอายัดได้เพียงครั้งละเจ้าเท่านั้นจนกว่าจะได้ยอดหนี้ทั้งหมด เจ้าหนี้รายต่อไปจึงจะทำการอายัดเงินเดือนต่อได้ และต้องอยู่ในอายุความ หากอายุความหมดแล้ว เจ้าหนี้เจ้าต่อไปจะไม่สามารถทำการอายัดเงินเดือนของคุณได้นอกเสียจากว่าไปทำการฟ้องร้องต่อศาลอีกครั้ง

เมื่อเป็นหนี้ก็ต้องทำการชดใช้ หรือผ่อนชำระให้หมด หากมีปัญหาที่ไม่สามารถผ่อนชำระได้ ก็ควรจะเข้าไปเพื่อทำการเจรจากับทางเจ้าหนี้เพื่อสามารถยืดระยะเวลาชดใช้หนี้สินคืนได้ หรืออาจจะมีช่องทางเพื่อขอผัดผ่อนหนี้สินได้ วิธีเหล่านี้จะเป็นการแก้ปัญหาหนี้สินจากต้นทางที่ดีที่สุด

Comments are closed.